Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodással összefüggésben cégünk számos sikeres projekt keretében stratégiai, közgazdasági, jogi, intézményi, műszaki és informatikai feladatokat végzett el. Számos környezetvédelmi szabályozásban és stratégia kialakításában vettünk részt, emellett több település, társulás hulladékgazdálkodásának kialakításában működtünk közre.

Cégünk részt vett a Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia kidolgozásában, mely stratégia tartalmazza a magyarországi iszapgazdálkodás részletes helyzetelemzését és helyzetértékelését, célrendszerét, s a megvalósítás feltételeit. Ennek megalapozásához jó alapot adott a Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása témában készített elemzésünk is.

Társaságunk több magyarországi hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásában vállalt szerepet, melyek közül kiemelhetőek a fővárosi, a Kaposmenti, a Duna-Vértes Közi, valamint a Paksi társulások területét érintő projektek. Számos területen a lerakók rekultivációs projektjeit is mi készítettük elő.

Az Energia Központ Nonprofit Kft-vel kötött több éves konzorciumi keretszerződés (jogutód KEOP Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) keretében valamennyi hulladékgazdálkodási rendszer értékelést, költség-haszon elemzésének felülvizsgálatát, ezek alapján országos szintű elemzések készítését végeztük. Az elemzések kiterjedtek az EU kötelezettségeknek való megfelelés vizsgálatára átfogó hulladékgazdálkodási modellezés alapján, a létesítmények optimalizálására, valamint országos szintű pénzügyi fenntarthatósági, díjelemzések készítésére.

Szolgáltatásaink:

Hulladékgazdálkodási stratégiai tervezés
Fejlesztési koncepció készítése
Működési eljárásrend kialakítása
Projektek előkészítése: megvalósíthatósági elemzések, költség-haszon elemzések, tervezés, pályázatok, támogatási kérelmek összeállítása, díjpolitika készítése
Környezeti informatika fejlesztéseCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu