Kármentesítés, felszín alatti vizek védelme

A tiszta környezet biztosításának egyik eszközeként a kármentesítési feladatokkal a múltban történt környezeti szennyezések (ipari, mezőgazdasági, havária jellegű elszennyezett területek talajának és talajvizének) tisztítása során a cél a hatások megszüntetése, mérséklése és a kockázatok csökkentése.

Munkatársaink – műszaki, közgazdasági, jogi területeken egyaránt - átfogó szakértelemmel rendelkeznek a kármentesítési feladatok tervezéséhez stratégiai szinten és projekt szinten egyaránt.

A TRENECON Kft. a kezdetektől részt vesz a felszín alatti vizek védelméhez, s az OKKP-hez kapcsolódó környezetvédelmi szabályozások, irányelvek, útmutatók, fejlesztési koncepciók kidolgozásában, a szabályozások hatékonyságának vizsgálatában. Az OKKP-hez és a KARINFO-hoz kötődően sokat foglalkoztunk a szennyezett területek felmérésével és a priorizálással. Szintén jelentős feladataink kapcsolódtak a nitrát irányelv hazai implementálásához, a vizek nitrát szennyezés elleni védelmét szolgáló szabályozás kidolgozásához, valamint a környezettudatos, versenyképes mezőgazdasági gyakorlat, technológia fejlesztésének megalapozásához is. Szakértőink közreműködnek kármentesítési feladatok tervezésében, a megvalósításhoz és a fenntartásához szükséges feladatokban és azok előkészítését biztosító dokumentációk teljes körű elkészítésében annak érdekében, hogy a megfogalmazott célok maradéktalanul teljesüljenek. A kármentesítési projektekben az ötletektől a megvalósításig folyamatos segítséget nyújtunk.

Szolgáltatásaink:

Környezetvédelmi stratégiai tervezés
Környezetvédelmi szabályozások, irányelvek, útmutatók kidolgozása, szabályozások hatékonyságának vizsgálata
Fejlesztési koncepció készítése
Működési eljárásrend kialakítása
Projektek előkészítése: megvalósíthatósági elemzések, költség-haszon elemzések, tervezés, pályázatok, támogatási kérelmek összeállítása
Kockázatos anyagok felszín alatti terjedésének vizsgálata
Kármentesítési feladatokban való részvétel
Környezeti informatika fejlesztése
Projektértékelés
Oktatás, képzésCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu