Megújuló energia, energiahatékonyság, klíma

A korábbi években készítettük el - hatásvizsgálatra támaszkodóan - a Geo-Termál Komplex Programot, mely elsősorban a termálvízzel és energiával rendelkező területekre érvényes országos program és az ország környezeti, gazdasági és társadalmi rendszereire egyaránt kiterjedt a hatással rendelkezik.

Az egyesített Geo-Termál Program magába foglalja a geotermia megújuló energiakénti hasznosítására vonatkozó célokat tartalmazó Földhő Programot, valamint a felszín alatti vizek (gyógyvizek és termálvizek) egészségturisztikai célú hasznosítására vonatkozó Egészségturizmus Programot.

Az Európai Unió célkitűzései között jelentős feladatként szerepel a CO2 kibocsátás csökkentése. melynek részeként az energiatermelésben a megújuló erőforrások részarányának emelése és az energiafogyasztás csökkentése a cél, amivel hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez és a bekövetkezett változásokhoz való alkalmazkodás sikerességéhez. A települések részéről e célok elérését támogatja a Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása. Kollegáink szakmai tudása biztosítja a megfelelő minőségű SEAP elkészítését, mely az adott település megújuló energia alkalmazásához kapcsolódó és az energia-hatékonyság növelésének érdekében tervezett feladatainak meghatározásakor és ütemezésekor valamennyi települési terv feladatait is figyelembe veszi.

Környezetvédelmi, közlekedési, területfejlesztési projektekben számos esetben dolgoztunk ki megújuló energia alkalmazást, energetikahatékonyságot elősegítő megoldásokat.

Szolgáltatásaink:

Környezetvédelmi stratégiai tervezés
Fejlesztési koncepció készítése
Működési eljárásrend kialakítása
Projektek előkészítése: megvalósíthatósági elemzések, költség-haszon elemzések, tervezés, pályázatok, támogatási kérelmek összeállítása
Légszennyező anyagok terjedésének modellezése
Projektértékelés
Oktatás, képzésCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu