Környezeti hatások elemzése

Jogszabályban meghatározott – környezetre jelentős, vagy feltételezhetően jelentős hatással járó – tevékenységek, fejlesztések megvalósításához esetében előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás (KHV), illetve egységes környezethasználati eljárás (IPPC) lefolytatása szükséges a környezethasználat feltételeinek meghatározása érdekében. A környezetvédelmi hatóságnak benyújtandó dokumentációkat csak megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkező személyek készíthetik el.

Amennyiben egy beruházás, vagy tevékenység Natura 2000 területre hatást gyakorolhat, akkor Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt kell készíteni. A dokumentációban vizsgálni kell a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló növény- és állatfajokra, valamint azok természetvédelmi helyzetétre gyakorolt hatásokat.

Munkatársaink rendelkeznek a jogszabályban foglalt feladatok teljes körű elvégzéséhez előírt szakértői jogosultságokkal (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem, tájvédelem, élővilágvédelem), valamint megfelelő szakmai tapasztalattal.

Cégünk fő szakterületeinek megfelelően munkatársaink számos környezetvédelmi (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés) és közlekedésfejlesztési projekt környezetvédelmi engedélyezési feladatait végezték el.

Szolgáltatásaink:

Stratégiai Környezeti vizsgálat kidolgozása
Környezetvédelmi engedélyezés (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, IPPC)
Környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése
Kockázatos anyagok felszín alatti terjedésének vizsgálata
Zajterhelés-vizsgálat, zajtérkép készítése
Légszennyező anyagok terjedésének modellezéseCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu