Megvalósíthatósági elemzések készítése

A projekt-előkészítésnek meghatározó jelentőségű része a megvalósíthatósági elemzés. Ennek célja a műszakilag megvalósítható, jogilag, pénzügyileg megfelelő megoldások (változatok) közötti választás, sőt számos esetben a változatok céljának azonosítása is. Az elemzésben a megvalósítható változatokat kell összehasonlítani és rangsorolni annak érdekében, hogy a további elemzésekben (pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzés) már csak a legjobbnak ítélt változat szerepeljen.

A megvalósíthatósági elemzés során összhangba kell hozni a fejlesztéssel elérni kívánt célokat a rendelkezésre álló emberi, pénzügyi, műszaki és egyéb erőforrásokkal, mérlegelve a korlátozó tényezőket és a várható kockázatokat is. Éppen ezért a megvalósíthatósági elemzés során döntő fontosságú a körülmények és feltételek, valamint az igények felmérése, amelyek alapján megfogalmazható a fejlesztési igény. E felmérések eszköztárába tartoznak – egyebek mellett – a gazdasági-társadalmi háttérelemzések, a kereslet- és kínálatelemzés, a vonatkozó jogszabályi előírások és szerződéses kapcsolatok elemzése. Szükséges a meglévő műszaki feltételek és a szolgáltatási színvonal felmérése, a fejlesztés lehetséges műszaki tartalmának azonosítása, valamint a műszaki tartalmon alapuló előzetes költség- és bevételbecslések. Mindezen tényezők együttes vizsgálata alapján fogalmazható meg a reális fejlesztési cél és az ahhoz tartozó műszaki megoldások.

Az elemzések során munkatársaink pénzügyi-közgazdasági, közlekedési, tervezőmérnöki, környezetvédelmi, valamint jogi szaktudása és tapasztalatai kiválóan hasznosíthatók a magas színvonalú projekt-előkészítésben. A különböző szakterületek képviselői a projektek széles körében működnek együtt: autópályák és egyéb közutak építése; vasútépítés és vasúti járműbeszerzés; városi és elővárosi közösségi közlekedés (autóbusz, trolibusz, villamos, metró); hulladékgazdálkodás; szennyvízgyűjtés és -kezelés; természetvédelem; árvízvédelem; kutatás-fejlesztés; területfejlesztés; kármentesítés; területrehabilitáció.

Szolgáltatásaink:

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
Döntéstámogató elemzések, változatelemzések
Üzleti tervek készítéseCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu