vissza a projektekhez...

Budapest-Csepel Barnamezős Revitalizációs Terv és Beruházási Program

Az INTERREG IV. B (Dél-Kelet Európai Transznacionális Program) keretében finanszírozott ReTIna (Revitalisation of Traditional Industrial Areas) Hagyományos Ipari Területek revitalitalizációja nemzetközi projektben Csepel Önkormányzatának megbízásából – a cégünk közreműködésével korábban lezárult, a volt Csepel Művek Gyártelep mintegy 240 ha-os területére vonatkozóan készített kármentesítési stratégia eredményeinek felhasználásával – revitalizációs tervet és beruházási programot dolgoztunk ki.

A projekt segítségével az önkormányzat elsődleges célja volt, hogy előmozdítsa a kerület egykori legnagyobb foglalkoztatójának számító, napjainkban is 8-10.000 fő számára munkát adó Csepel Művek gyárterület mielőbbi megújítását, az infrastrukturális és környezeti feltételek javítását, a befektetők számára is vonzó, városszövetbe intenzíven kapcsolódó terület kialakítását.

E fejlesztési elképzelés megvalósításának megalapozása és előkészítése érdekében az önkormányzat a projekt keretében lehetőséget kapott:

a terület egészének revitalizációját megalapozó részletes helyzetelemzés elkészítésére, a területet érintő fejlesztési szükségletek felmérésére

a terület tulajdonosi struktúrájának részletes feltérképezésére

a fejlesztésben érdekelt csoportok azonosítására, megszólítására, közös fejlesztési elképzelések mentén történő összefogására

partnertalálkozók, tanulmányutak és tréningek révén nemzetközi tapasztalatcserére

jogi környezetre vonatkozó szakpolitikai javaslatok megfogalmazására

a terület arculatváltását, image-nek javítását célzó tevékenységek ösztönzésére


A tanulmány kidolgozásával az önkormányzat célja volt továbbá, hogy a ma gyakorlatilag majdnem ipari parkként működő, de az ipari parkká válás kritériumait a bonyolult tulajdonosi struktúra miatt teljesíteni nem képes terület számára olyan alternatívát dolgozzon ki, amely lehetőséget teremt a Csepel Művekhez hasonló problémákkal küzdő ipari területek forráshoz jutásához.

A Csepeli tanulmány a projektben közreműködő kilenc partnerváros számára is hasznos javaslatokat, megközelítési lehetőségeket fogalmazott meg saját barnamezős revitalizációs programjainak kidolgozásához.Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu