vissza a projektekhez...

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program megnevezésű, KEOP támogatásból előkészített és megvalósított projekt során a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 79 tagönkormányzata számára alakított ki korszerű, az EU-s irányelveknek is megfelelő hulladékgazdálkodási rendszert. A projekt előkészítése 2011-ig, míg megvalósítása 2013 és 2015 között zajlott.

A projekt keretében az elkülönített gyűjtés elősegítése érdekében azon települések, ahol gazdaságosan megvalósítható, bevezették a házhoz menő szelektív gyűjtést műanyag-, fém- és papírhulladékok vonatkozásában, míg a további településeken a gyűjtőszigetek hálózatának sűrítése történt meg, valamint öt új hulladékudvar is megépült. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék válogatására egy 20.000 tonna/év kapacitású válogatómű létesült a Tatabánya, Dubnik-völgyi központban. A nagy távolságban lévő településekről történő begyűjtés gazdaságosabbá tételére Szentendrén 22.000 t/év kapacitású átrakó állomás létesült. A vegyes hulladékban meglévő haszonagyagok leválasztására évi 70.000 tonna kapacitású mechanikai előkezelő létesült ugyanitt, amelynek segítségével cementművekben égetéssel hasznosítható RDF választható le. A mechanikai előkezelés után fennmaradó maradékanyagok lerakása az újonnan megépült Dubnik-völgyi lerakóban történhet meg, melynek kapacitása 700.000 m3. A projekt keretében épültek meg továbbá a központ szociális és egyéb kiszolgáló létesítményei is. A projekt során beszerzésre kerültek továbbá a létesítmények működtetéséhez szükséges eszközök, szelektív hulladékgyűjtő, és szállítójárművek, valamint a gyűjtőszigetek edényzete is.

A TRENECON Kft. konzorciumvezetőként részt vett a több mint 10 milliárd forint összköltségű projekt előkészítési feladatainak (engedélyezési tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése, engedélyek beszerzése, pályázati dokumentáció összeállítása) ellátásában, a megvalósítás során pedig teljes körű projektmenedzsment feladatok elvégzésével segítette a projekt sikeres lebonyolítását, valamint részt vett az üzemeltetésre vonatkozó koncepció, illetve a kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció kidolgozásában.

Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu