vissza a projektekhez...

Járásszékhelyek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak készítése

A Belügyminisztérium megbízásából 2015-ben három régióban, 57 járásszékhely Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és 11 város Településfejlesztési Koncepciójának készítésében működtünk közre.

A dél-alföldi régióban és az észak-alföldi régióban konzorcium vezetőként, míg a közép-dunántúli régióban egy héttagú konzorcium tagjaként végeztük tervezői munkánkat, közel száz fős szakértői csapatunk közreműködésével.

A járásszékhelyi ITS-ek kidolgozásához kapcsolódó szakmai munka lezárásaként régiós szintű szintetizáló és javaslattevő tanulmányokat dolgoztunk ki, amelyekben:

- értékeltük az érintett városok korábbi, 2007-2013-as időszakra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiáit, azokban megfogalmazott célok és fejlesztési beavatkozások megvalósulását

- a járásszékhelyi ITS-ek készítése során szerzett tapasztalatok alapján elemeztük

a stratégiai célok változását a két tervezési időszak között

a 314/2012. (XI.8) Kormányrendelet gyakorlati alkalmazhatóságát

az önkormányzatokkal való együttműködés, a partnerségi tervezés és a társadalmasítás tapasztalatait


- továbbá szakértői javaslatokat fogalmaztunk meg

az EU várospolitikai elvekhez, célokhoz kapcsolódóan (kisvárosok szerepének és fontosságának erősítése, az európai jó gyakorlatok és tudás hatékony megosztása terén)

a hazai várospolitika eszközeinek továbbfejlesztésére vonatkozóan

a városfejlesztési beavatkozások fenntarthatóságának erősítése érdekében

az ITS-ek tartalmi követelményrendszerének módosítása kapcsán


Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu