vissza a projektekhez...

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Központ megvalósításához a KEOP-1.1.1/1F/2008 konstrukcióhoz kapcsolódó projekt keretében részletes megvalósíthatósági tanulmány, CBA, pályázati dokumentáció készítése, környezeti hatástanulmány (KHT) és egységes környezethasználati engedélyezési (EKHE) dokumentáció, valamint engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése és az engedélyeztetésekben való tevékeny részvétel volt a feladatunk.

"A korábbi évtizedekben, vagy akár évszázadokban az ember gyakran alárendelte környezeti értékeit gazdasági törekvéseinek. Földünkön egyre kevesebb a tiszta, élhető környezet, s éppen ezért mára megkerülhetetlenné vált az olyan programok kidolgozása és végrehajtása, amelyek az eredeti, természetes állapot visszaállítását és egy új, hosszú távon is fenntartható, környezetünket megóvó rendszer bevezetését tűzik ki célul.

Úgy döntött Kaposvár is, hogy a Kapos menti településekkel összefog és együttesen tesz a környezet megóvásáért. Az elmúlt hónapokban 28 korszerűtlen hulladéklerakót rekultiváltunk, megakadályozva ezzel, hogy veszélyes anyagok jussanak a talajba, majd vizeinkbe.

Most pedig megkezdjük annak a négymilliárd forintos hulladékgazdálkodási programnak a kivitelezését, melynek keretében megépül egy korszerű hulladékfeldolgozó központ is. A jövőben nagyobb hatékonysággal, az újrahasznosítást szem előtt tartva fogjuk ártalmatlanítani a településeinken keletkező hulladékot. Ezt nemcsak a környezetünk védelme miatt tesszük, hanem gazdasági megfontolásból is: a beruházás haszna hosszú távon a háztartások szemétszállításra fordított kiadásaiban is jelentkezni fog.

Kaposvár stratégiai célja a közszolgáltatások terén, hogy a lehető legjobb minőség megtartása mellett a legolcsóbb árakat biztosíthassa. Hitem szerint tulajdonosként ez nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is, ha felelősséget érez azokért, akik otthonuknak tartják a várost.

Meggyőződésem, hogy programunk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy napról napra egy tisztább, egészségesebb, zöldebb élőhellyé váljon otthonunk!"

Szita Károly

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke

Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu