vissza a projektekhez...

KEOP-hoz kötődő projektfejlesztési, döntés előkészítési, projekt-generálási feladatok szakértői támogatása

Az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (jogutód KEOP Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) több éves konzorciumi keretszerződést kötöttünk a KEOP-hoz kötődően projektfejlesztési, döntés előkészítési, projekt-generálási feladataikhoz kapcsolódó szakértői tevékenység ellátására. A KEOP ivóvízzel, szennyvízzel, hulladékkal, természetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó, 1., 2., 3. és 6. prioritásaihoz kapcsolódóan rögzített szakmai feladatok, tevékenységek köre röviden:

projektfejlesztési és döntés előkészítési tevékenységek ellátása (pályázat értékelések, minőség biztosítási feladatok, költség-haszon elemzések és értékelések, támogatásokhoz kapcsolódó szakmai feladatok stb.)

projekt tanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása (szakmai anyagok, útmutatók, módszertani anyagok készítése, véleményezése, szakmai képzések, költség-haszon elemzések készítésének oktatása, FIDIC alkalmazhatóságának oktatása, projekt tanácsadás stb.)

a 2014-2020-ig terjedő támogatási időszakra vonatkozó projektgenerálási feladatok ellátása


Tekintettel a szerződés tárgyát képező feladatok sokrétűségére, nagyságrendjére és a projekt időbeli kiterjedésére, a KEOP Keret Konzorcium széles körű szakértői csapatot állított fel egyrészt saját szakértőiből, másrészt eddigi magyarországi tevékenysége során kialakított partneri együttműködési köréből kiválasztott szakemberekből, biztosítva ezzel a feladatok magas szakmai színvonalon, a Megbízó igényei szerint történő elvégzését. A szerződés keretében rendelkezésre állt számos hivatalosan elfogadott műszaki és közgazdász szakértő (kb. 150 fő szakértő, közülük 100-120 mérnök, 30-40 fő közgazdász).

A keretszerződés teljesítése során elvégzett feladatok eredményei szakmai támogatást jelentettek a kedvezményezetteknek, az Irányító Hatóságnak és az érintett szakminisztériumoknak is.

A KEOP keretszerződés során a feladatok egy jelentős része a pályázatok értékeléséhez és minőségbiztosításához kapcsolódott (főként az ivóvíz, szennyvíz, hulladék, természetvédelem, kármentesítés, környezetvédelmi informatika, zajvédelem, kommunikáció szakterületeken), másik meghatározó része a finanszírozási hiány módosításával kapcsolatos költség-haszon elemzési (CBA) feladatokhoz, valamint döntéselőkészítő anyagok, elemzések, tanulmányok kidolgozásához kötődött.

A keretszerződésben több mint 220 CBA felülvizsgálati feladatot, s több mint 630 műszaki és pénzügyi értékelési feladatot végeztünk el az egyéb feladatok mellett (minőségbiztosítás, tanulmány, oktatás stb.).

Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu