vissza a projektekhez...

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízásából az AD STATUA Konzorcium tagjaként vett részt cégünk a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésére irányuló projektben 2012-2014 között. A projekt célja a Kikötő kedvező fekvéséből adódó lehetőségek feltérképezése, a szükséges intézkedések felvázolása, a kiválasztott változat meghatározása, valamint kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése volt, annak érdekében, hogy a projekt megvalósulása esetén minél nagyobb mértékben hozzájárulhasson a belvízi áruszállítás - mint környezetbarát áruszállítási ágazat – teljesítményének növekedéséhez.

A munka első ütemében egy stratégiai koncepcióvizsgálat készült, mely tanulmány elsődlegesen azt a célt szolgálta, hogy meghatározható legyen az a szervezési és infrastruktúra-fejlesztési lépéssorozat, ami a Győr-Gönyű Országos Körforgalmú Kikötő és Logisztikai Központ működőképességét jelentősen javítani tudja. Ennek megfelelően egy reálisan ütemezett intézkedés sorozat került felvázolásra, amire vonatkozóan a részletes előkészítést az ütemezés szerint el lehetett kezdeni.

A második ütem során készült el a változatelemzési munkarész, figyelembe véve a Stratégiai tanulmányban foglaltakat. A változatelemzés tartalmazta az általános feltételezéseket követően a kikötői infrastruktúra-fejlesztések esetén meghatározott változatokhoz tartozó műszaki megoldások bemutatását és az azokra vonatkozó részletes változatelemzést, valamint a változatelemzés eredményeit, a megvalósításra javasolt változatokat.

A fentiek alapján - az előzetesen elvégzett vizsgálatok, elkészült tanulmányok eredményeit figyelembe véve - a harmadik ütemben került összeállításra a projekt megvalósítására irányuló – hatályos pályázati feltételeknek megfelelő – Megvalósíthatósági Tanulmány.

A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges kiemelni a projekt Bizottság számára készített jelentési dokumentáció összeállítását és a folyamat nyomon követését.

Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu