vissza a projektekhez...

Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (SUMP) készítése

Az Európai Bizottság a SUMP koncepció 2009-ben történt bevezetése óta több száz európai városnak nyújtott segítséget a fenntartható közlekedési módok kiegyensúlyozott és integrált fejlesztéséhez. Annak érdekében, hogy a hazai nagyvárosoknak is legyen lehetőségük nagyobb szerepet vállalniuk a városi mobilitás tisztaságának és fenntarthatóságának javításához, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából 2016-ban az EU-s módszertan figyelembevételével a TRENECON Kft. alkotta meg azt az IKOP módszertani útmutatót, amely a magyar Mobilitási tervek (SUMP) készítéséhez nyújthat segítséget. Társaságunk az Útmutatón kívül a 2016-2018 években több hazai nagyváros részére (Debrecen, Szeged, Kaposvár) készítette el a Városi Mobilitási Terveket. Jelenleg éppen Szombathely kihívásait vizsgáljuk, és készítjük a város Mobilitási tervét, a SUMP-ot.

A Városi Mobilitási tervek készítésének előtérbe kerülését a városokban egyre nagyobb kihívást jelentő forgalmi torlódások, a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátás és zajterhelés, illetve a közlekedési balesetek idézték elő. Amellett, hogy a mobilitás kezelése és a város hatékony működtetése egyre nehezebb feladat elé állítja a városvezetést, problémaként jelentkezik az is, hogy a városi mobilitás még mindig erősen támaszkodik a hagyományos tüzelőanyaggal működő személyautókra a környezetkímélő, energiatakarékos rendszerek helyett. A fenntartható város megvalósíthatóságának fontos alapfeltétele a hatékony közösségi közlekedés, mely optimális üzemeltetési költségekkel működik. A városi mobilitáshoz kapcsolódó kihívásokat nem lehet már a hagyományos módokon kezelni, ritmusváltásra van szükség a fenntarthatóbb fejlődés, a versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszerekkel kapcsolatos célok teljesülése érdekében. Ehhez nyújt segítséget a városi mobilitási tervezés is.

A városok számára a Mobilitási Terv célja, hogy fenntartható és integrált megoldásokat kínáljon a városi közlekedési problémák megoldására, hozzájárulva ezzel a klímavédelmi és energiahatékonysági célkitűzések teljesüléséhez. A kitűzött célok megvalósulásának folyamatos nyomon követésével és a terv rendszeres felülvizsgálatával, monitoringjával a Mobilitási Terv a város közlekedési fejlesztéseihez iránytűként szolgál.

A Mobilitási Terv a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alapuló, de a hazai tervezési közegbe illesztett és a helyi sajátosságokhoz igazított tervezési módszertan szerint kerül kidolgozásra. A Mobilitási Terv az eddigi közlekedéstervezési gyakorlathoz képest nagyobb hangsúlyt helyez az emberközpontú szemléletre, valamint a lakosság és az egyes érdekcsoportok bevonására, a különböző szakpolitikai területek összehangolására, szakít az egyoldalú, hagyományos ágazati megközelítéssel, a mobilitási kérdéseket komplexen kezeli.

A Fenntartható Városi Mobilitási Terv kidolgozása során kiemelten fontos szempont a széleskörű, érdemi partnerség. A partnerségi csoportok, a széles körű nyilvánosság bevonása jelentős értéket képviselnek a Mobilitási Terv készítésének, majd időközi felülvizsgálatának folyamatában, hiszen a fenntartható mobilitás irányába történő átmenet az érdekeltek és a szélesebb nyilvánosság aktív támogatását igényli.

Szolgáltatásaink:

  • stratégia és koncepció, tanácsadás és tervezés
  • rövid és középtávú, operatív intézkedési terv
  • hosszú távú fejlesztési stratégia
  • mobilitás tervezés (kutatások és felmérések, cél- és intézkedési rendszer, projektek értékelése-ütemezése, monitoring rendszer, cselekvési, illetve kockázatkezelési terv stb.)
  • partnerségi feladatokCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu