vissza a projektekhez...

Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából a TRENECON Kft. a „Stratégia 2014” Konzorcium tagjaként részt vett a Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia kidolgozásában.

A Stratégia holisztikus szemlélettel készült, olyan részletezettséggel, mely által biztosíthatóvá válik a javasolt fejlesztési projektek koherens, költség-hatékony és gyors megvalósításának összes előfeltétele.

A Stratégia magába foglalja a magyarországi iszapgazdálkodás részletes helyzetelemezését és helyzetértékelését (Stratégia megalapozása), az iszapgazdálkodás fejlesztése során megvalósítandó mérhető célok rögzítését (Stratégia célrendszere), a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek pontos meghatározását (Stratégia eszközrendszere), a szükséges beavatkozások személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeit, a Stratégia megvalósítását, monitoring rendszerét (output-, eredmény- és hatásindikátorok nyomon követése) és az értékelés alapelveit.

A Stratégia a teljes magyarországi települési iszapgazdálkodás 10 éves, középtávú (2014-2023) fejlesztésére terjed ki. Koncepcionális kitekintést nyújt hosszabb távra (2027-ig). A Stratégia meghatározza a 10 éves stratégiai időtávon belül a 4 éves, rövid távú feladatokat is, amelyeket a Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Program 2014-2017 mutat be.

Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu