Stratégia kidolgozás, intézményi, pénzügyi elemzések

Számos munkánk irányul stratégiai tervezésre, illetve projektszintű tervezési, döntéselőkészítő munkák elkészítésére. Feladatunk volt többek között egy operatív programhoz kapcsolódóan a belső pénzügyi allokációval kapcsolatos tervezési feladatok ellátása. Ezen belül hangsúlyt kapott a makroszintű vizsgálatok tervezése, éves szintű forráslebontás tervezése, valamint intézkedés (konstrukció) szintű pénzügyi terv és intézkedés szintű forrástervezés.

Munkáink közé tartozott már számos – a hulladékvisszavételi kötelezettségre, környezetvédelmi termékdíjra, környezetvédelmi célú gazdasági szabályozó eszközökre, környezetvédelmi finanszírozási rendszerekre, közlekedési célú szabályozókra stb. vonatkozó – hazai jogszabály közgazdasági háttéranyagainak kidolgozása is. Emellett mind Magyarországon, mind külföldön közgazdasági elemzéseket végeztünk, továbbá szakmai javaslatokat dolgoztunk ki a bevezetendő jogszabályokhoz kapcsolódó intézményrendszer kialakításának lehetőségeire vonatkozóan.

Ügyfeleink számára projektszintű pénzügyi tervezést, pénzügyi ütemezést, forrástervezést is végzünk, továbbá az EU-támogatással megvalósuló projektek esetén a túlkompenzáció elkerülését igazoló számításokat készítünk. Komplex projektek, közszolgáltatások igénylik a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító tervezést, díjpolitika meghatározását is. Projektszintű döntéselőkészítő anyagainkhoz, valamint a projektek pénzügyi elemzéséhez naprakész tudással rendelkezünk a hatályos jogszabályokról, az aktuális és a tervezett szerződéses, tulajdonjogi viszonyokról, a lehetséges működtetési konstrukciókról (vagyonkezelésbe adás, üzemeltetés, áfa-kérdések stb.), valamint – nagyon hangsúlyosan – az EU-s és hazai támogatási szabályokról.

Szolgáltatásaink:

Országos, regionális, települési szintű környezetvédelmi, közlekedési, területfejlesztési stratégiák, támogatási programok kidolgozása
Gazdasági szabályozó eszközök kidolgozása, elemzése
Jogi elemzések
Intézményi elemzések
Működési vizsgálat, üzleti terv készítése, projekt szintű finanszírozási konstrukciók, díjpolitikák készítéseCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu