Területi és Települési Stratégia készítése

A megyék, járások, más földrajzi térségek és a különböző települések, település csoportok tevékenységének szerves része, hogy időnként áttekintik helyzetüket, a korábban kitűzött céljaik elérését, fejlesztéseik eredményét és hatásait az ott élő lakosokra és ott tevékenykedő szervezetekre. A területi és települési önkormányzatoknak ez lehetőséget teremt az addig kijelölt stratégiai célok, részcélok és azok megvalósítását szolgáló intézkedések felülvizsgálatára, módosítására, az átfogó (országos, megyei) fejlesztési stratégiák változásainak és a területi, települési szerepelők változó igényeinek, törekvéseinek figyelembevétele mellett.

A stratégiai tervező munka hatékony és sikeres elvégzése ugyanakkor a jogszabályi követelmények és eljárási, módszertani elvárások betartása mellett olyan komplex tevékenységek elvégzését igényli, amelyekre a területi és települési önkormányzatok értelemszerűen nem tartanak fenn humán kapacitásokat folyamatosan. A TRENECON – az e téren megszerzett tapasztalatait felhasználva – kész segíteni tervezői és szakértői tevékenységekkel a térségeknek és településeknek mind az integrált fejlesztési stratégiai programok, mind a profilunkba tartozó szakterületi stratégiák elkészítésében.

Szolgáltatásaink:

Településfejlesztési Koncepciók (TK)
Integrált Településfejlesztési Stratégiák készítése (ITS)
Település Klímastratégiák
Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP)
Egyéb fejlesztési koncepciók / stratégiák / programok készítése (városrehabilitáció, barnamezős revitalizáció, turizmus, szemléletformálás, stb.)Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu